A fizetési moratóriummal és elérhető ajánlatainkkal kapcsolatban minden kapcsolódó, friss információt ezen az oldalon ér el: www.oney.hu/koronavirus

ugyfelszolgalat
telefon
uzenet
youtube
facebook
facebook

Gyakran ismételt kérdések

Általános kérdések

Mit kell tennem, ha adataimban változás történt?

Személyes adataiban történt változásokat (pl. lakcímváltozás, névváltozás) minden esetben írásban jelezze ügyfélszolgálatunk felé. Kérjük, hogy a változás bejelentése mellé csatolja a változást igazoló okmányok fénymásolatát is. A változás bejelentő lapot eljuttathatja munkatársaink részére személyesen bármely Auchan áruházban található Pénzügyi Sarokban, postai úton (Oney Magyarország Zrt. 1539 Budapest Pf.: 691) vagy e-mailben az oney@oney.hu címen.

Hol kell jeleznem, ha elköltöztem vagy megváltozott a telefonszámom?

A lakcímváltozást, illetve bármely személyes adatában történő változást be kell jelentenie az Oneynak. A bejelentés történhet telefonon a (06 1) 888 0000-ás telefonszámon, írásban (Oney Magyarország Zrt. 1539 Budapest Pf.: 691.), e-mailben az oney@oney.hu e-mail címen, faxon a (06 1) 887 3999-es faxszámon, személyesen bármely Auchan áruházban található Pénzügyi Sarokban vagy NetBankon keresztül. Kérjük, hogy az igazoló okmányok fénymásolatát minden esetben feltétlenül csatolja vagy adja át kollégáinknak.

Ha van már egy futó hitelem, igényelhetek-e újabb hitelt?

Igen, igényelhet újabb hitelt. Az újabb hitel engedélyezését minden esetben hitelbírálat előzi meg.

Hogyan történik a hitel visszafizetése?

A törlesztőrészlet megfizetése minden hónap 7. napjáig esedékes. A kölcsönszerződés aláírásakor Ön választhatja meg, hogy milyen módon szeretné az esedékes törlesztőrészleteket megfizetni. Ha csoportos beszedési megbízással szeretne fizetni, a hitelszerződés aláírását követően felhatalmazást kell adnia részünkre, hogy folyószámlájáról az esedékes törlesztőrészleteket leemelhessük.

Mit kell tennem, ha elveszítettem a befizetési csekket?

Ha a kiküldött csekket elveszítette, a havi törlesztőrészlet pontos beérkezésének érdekében kérjük utalja át az összeget a 13700016-04250018 számlaszámú folyószámlánkra, a közlemény rovatba legyen szíves megadni a hitelt azonosító 14 számjegyből álló hitelügylet azonosító számot. Amennyiben szeretné, hogy pótoljuk a csekket, úgy jelezze felénk telefonon a (06-1) 888 0000-ás telefonszámot, írásban (Oney Magyarország Zrt. 1539 Budapest Pf.: 691.) vagy bármely Auchan áruházban található Pénzügyi Sarokban. Az Oney újból rendelkezésére bocsátja a kért csekket.

Meg tudom-e változtatni a fizetési módot?

Amennyiben a kölcsönén fizetési módot szeretne változtatni, úgy azt mindenképpen írásban kell megtennie. A bejelentés történhet levélben (Oney Magyarország Zrt. 1539 Budapest Pf.: 691.), faxon a (06 1) 887 3999-es faxszámon, személyesen bármely Auchan áruházban található Pénzügyi Sarokban vagy NetBankon keresztül.

Auchan kártyájával kapcsolatosan fizetési mód változtatás iránti kérelmét telefonon is jelezheti a (06 1) 888 0000-ás telefonszámon, valamint az oney@oney.hu e-mail címen.

Bizonyos esetekben társaságunk 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás kérhet.

Hogyan tudom a havi törlesztő részletet átutalni?

Ön bármikor indíthat átutalást a lakossági folyószámlájáról a 13700016-04250018 számlaszámú folyószámlánkra, azonban minden esetben a közlemény rovatba a hitelt azonosító 14 számjegyből álló hitelügylet azonosító számot legyen szíves megadni.

Mi történik akkor, ha valaki nem tud tovább törleszteni?

Előfordulhat, hogy olyan váratlan esemény – baleset, munkahely elvesztése – történik, ami miatt nem tudja tovább törleszteni hitele hátralévő részleteit. Amennyiben Ön rendelkezik hitelfedezeti biztosítással, lehetőségeiről tájékozódjék a biztosítási tájékoztatóból és vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval. Amennyiben nem rendelkezik hitelfedezeti biztosítással, hívja a (06 1) 888 0000-ás telefonszámon munkatársainkat, akik segítenek megoldást találni.

Mi az a KHR? (régi nevén BAR)

A KHR, a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által közösen fenntartott információs rendszer és adatbázis, amely az adatkezelést elektronikus eszközökkel, automatizáltan végzi. A KHR egy pozitív adóslista, amely minden, a KHRtv-ben (a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény) meghatározott, hitel és hitel jellegű szerződést nyilvántart, és ezen túlmenően kezeli a szerződésekhez tartozó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatait is. A KHR-ben megvalósult adatkezelés célja a nyilvántartott személyek, ügyfelek, hitelképességének objektív, körültekintő és megalapozott megállapítása, a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása, a felelős hitelnyújtás és a felelős hitel felvétel körülményeinek biztosítása, mindezek által a hitelezési kockázat csökkentése. A KHR, a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja. A BAR egy negatív listás adósnyilvántartás volt, így csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek.

Pozitív adóslisták azok a nyilvántartások, amelyek minden hitel és hitel jellegű szerződéssel rendelkező adós adatát és a szerződéseik adatait tartalmazzák. Egy adott szerződéshez egy adott adós részéről tartozhat mulasztás esemény is. Egy mulasztás egy adott időpillanatban lehet fennálló vagy aktív és lehet lezárt vagy passzív. A pozitív adóslisták egyszerre kezelik a pozitív és a negatív hitel és mulasztás adatokat, ezért teljes listás nyilvántartásoknak is szokás ezeket nevezni.

A következő okokból kerülhet fel valaki a negatív KHR listára:

Hitelmulasztás

Azaz, ha valamely pénzintézettől felvett hitelét nem törlesztette megfelelően, és 90 napon keresztül a minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozása van. A hitel összes, adóssal azonos jogú szereplője (kezes, adóstárs) szintén felkerülhet a KHR-re a zálogkötelezett kivételével, mivel ő csak a felajánlott fedezetével (pl. ingatlan) felel a tartozásért.

A bankok különböző feltételeket támasztanak a KHR listán szereplőkkel szemben, attól függően, hogy mint potenciális adós milyen státusszal rendelkezik:

Aktív státusz

Aktív státuszú, ha 90 napot meghaladó, a minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozása van. A napok számlálása azon a napon indul el, amikor meghaladta a minimálbér összegét a fizetési késedelem. Aktív KHR listásoknak egyik pénzintézet sem nyújt hitelt. Addig marad aktív, ameddig:

 • a teljes tartozást kifizetésre nem kerül,
 • vagy a pénzintézet érvényesíti követelését a fedezeten (elárverezés),
 • vagy a szerződés átütemezése megtörténik (pl. futamidő hosszabbítása, törlesztés módjának megváltoztatása).

Passzív státusz

Akkor kerül valaki passzív státuszba, ha aktív volt, de tartozást kiegyenlítette, vagy a pénzintézet érvényesítette a követelését, vagy a hitelszerződést átütemezte. Ebben a státuszban maximum egy évig maradnak az adósok, aztán törlésre kerülnek a KHR listáról.

A behajthatatlan tartozások (melyeket például a bank már leírt) továbbra is 5 évig maradnak a rendszerben.

Milyen módon lehet fizetni a havi törlesztőrészleteket?

Az alábbi törlesztési módok lehetségesek:

 • Csoportos beszedési megbízás
 •  Postai csekk
 • Átutalás saját lakossági folyószámláról

Milyen költséget tartalmaz és melyeket nem a THM?

A THM tartalmazza a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez előírja.

Nem tartalmazza:

 • a késedelmi kamatot,
 • a hitel futamidejének meghosszabbítási (prolongálás) költségeit,
 • az egyéb olyan fizetési kötelezettségeket, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésből származik,
 • a közjegyzői díjat,
 • kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek és szolgáltatások megvételéért fizetett díjat, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették.

NetBank

Auchan kártya

Személyi kölcsön

Áruhitel

Hitelfedezeti biztosítás

Auchan Garancia

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
További információkért kattintson ide: https://www.oney.hu/jogi-tudnivalok