A fizetési moratóriummal és elérhető ajánlatainkkal kapcsolatban minden kapcsolódó, friss információt ezen az oldalon ér el: www.oney.hu/koronavirus

ugyfelszolgalat
telefon
uzenet
youtube
facebook
facebook

Jogi tudnivalók

 

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az ONEY Magyarország Zrt. és az ONEY Kft. (a továbbiakban együtt: Oney) www.oney.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely oldalának (a továbbiakban: honlap) megnyitásával, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

 

AZ INTERNET BIZTONSÁGA

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az Oney nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elvesztését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, az általa hordozott vírust és vonal- vagy rendszerhibát is.

Felhívjuk figyelmét, hogy a magánlevelezési titok megőrzése nincs biztosítva az interneten. Minden internethasználónak magának kell gondoskodnia róla, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a saját adatainak és/vagy programjainak egy esetleges interneten terjedő vírussal, támadással, adatlopással vagy adatvesztéssel szembeni védelme érdekében. Az Oney az ezekből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Az Oney a honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (például PIN kód), vagy Auchan-kártya adatot nem kér a honlapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget nem vállal.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK HATÁLYOS FELTÉTELEI

A honlapon elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az Oney törekszik a folyamatos frissítésre, de nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és az elírások miatt. Az Oney az általa nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben elhelyezett üzletszabályzatai, általános szerződési feltételei és hirdetményei tartalmazzák.

 

VÉDJEGYOLTALOM ÉS SZERZŐI JOG

Az Oney honlapján szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában, akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú felhasználása - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - csak az Oney előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap oldalainak, adatainak, vagy egyéb elemeinek teljes vagy részleges másolása vagy bemutatása tilos. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

 

SZEMÉLYES ADATOK ÉS BANKTITOK VÉDELME

A honlap használata során az Oney tudomására jutott személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az adott pénzügyi szolgáltatásra irányuló törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet az Oney termékeivel, szolgáltatásaival.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mail címre elküldi, hozzájárulását adja, hogy személyes adatait az ONEY Magyarország Zrt., az ONEY Kft., mint adatkezelő az ügylet jellege által meghatározott ideig és célból nyilvántartsa és kezelje.

Ha az ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján az Oney részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet az Oney-val közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - felhatalmazást jelent az Oney számára arra, hogy az Oney tudomására hozott személyes adatokat az ügy lebonyolításához szükséges mértékben felhasználja, és ugyanezen célból adatokat és információkat, beleértve a banktitoknak, biztosítási titoknak, üzleti titoknak, továbbá személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön. Az Oney kizárja a felelősségét a megadott e-mail cím, illetve mobil telefonszám nem megfelelő, vagy jogosulatlan használatából eredő következményekért. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön kérelmére az Oney tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti vizsgálat kezdeményezésének joga.

Az Oney az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen Ön tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja az Oney-nál. Az interneten tudomására jutott, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény értelmében az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást az Oney banktitokként kezeli.

Az Oney által végzett adatkezelésről és további adatvédelmi kérdésekről részletesen itt tájékozódhat. 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon az Oney Ügyfélszolgálatához:

Telefon: (06 1) 888-0000
e-mail: oney@oney.hu
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 691

Az Oney belső adatvédelmi felelőse:

Dr. Nazáth-Kovács Attila
e-mail: adatvedelem@oney.hu

 

COOKIE-K

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-t a memória csak ideiglenesen tárolja merevlemezen és a cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Öntől.

Internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja, azonban ilyen cookie-k nélkül kevésbé tudja majd kihasználni a honlapunk minden szolgáltatását.

 

GOOGLE ANALYTICS

A Google Analytics segítségével az Oney elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják honlapját. A Google Analytics is cookie-kat használ, amelyek segítségével általános internetes adatok és információk gyűjthetők a látogatók viselkedéséről. A cookie-k ebben az esetben sem használhatók arra, hogy információt gyűjtsenek az Ön merevlemezéről, az ön email címéről, sem a személyes adatairól.

A cookie-k által létrehozott, a honlap használatáról szóló információkat a rendszer továbbítja a Google-nek. Ezt az információt arra használjuk, hogy statisztikákat készítsünk a honlapon történő aktivitásról és elemezzük a honlap használatát. Az Oney nem használja a Google Analytics-ot arra, hogy a honlap látogatóiról személyes adatokat gyűjtsön. Továbbá az Oney nem próbálja meg azonosítani a számítógép használójának személyét az IP cím alapján. A honlapunkon összegyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze semmilyen más forrásból szerzett adattal, hacsak Ön kifejezetten nem engedélyezi azt.

 

HIPERHIVATKOZÁSI KAPCSOLÓDÁSOK

Azoknak a kapcsolódásoknak a tekintetében, melyeket az Oney a www.oney.hu honlapjáról más külső vagy belső honlapokra átlépve tud megteremteni, az Oney a többi honlap nyomdai megjelenéséért, illetve a honlapokra való bejutási feltételekért nem vállal felelősséget.