ugyfelszolgalat
telefon
uzenet
youtube
facebook
facebook

Tájékoztatás a fizetési moratóriumról

A kormány a vállalatok és a lakosság esetében is több intézkedést hozott a koronavírus járvány miatt.

Az ONEY Magyarország Zrt. felelős pénzügyi szolgáltatóként elsődleges céljának tartja a nehéz helyzetbe került háztartások számára megadni minden lehetséges támogatást.

A moratóriumra vonatkozó hatályos szabályokat a Kormányrendeletek helyébe lépő, a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazza. Ennek kapcsán fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adósok a szerződésből eredő tőke-, kamat-,illetve díjfizetési kötelezettségük teljesítésére fizetési haladékot kaptak. A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva beállt, amelynek egyik fő  következménye, hogy az adósok a moratórium időtartama alatt nemfizetés esetén sem  eshetnek késedelembe.

Mi történik, ha tovább törleszti fennálló hitelét?             

 

04folyamatosan csökken a fennálló tartozása 

 05futamideje nem kerül  meghosszabbításra

 06bármikor megváltoztathatja  döntését és élhet a fizetési haladékkal

07törlesztőrészletének befizetése esetén, Ön ráutaló magatartással kifejezi a szerződés teljesítését további jognyilatkozat nélkül is*

 

 

Mi történik, ha nem törleszti tovább meglévő hitelét?

08a fizetési moratórium ideje  alatt felhalmozódott  kamatot és díjat később meg kell fizetnie**

09fennálló hiteltartozásának  összege nem csökken és  akár több hónappal is kitolódhat hitelének lejárati ideje

10amennyiben úgy dönt, él a moratórium  lehetőségével, nincsen teendője felénk

 

 

Folytatná hitelének törlesztését?

Juttassa el nyilatkozatát hozzánk!

Nyilatkozatát megteheti telefonon: + 36 1 888 0000 

vagy

Személyesen az Auchan áruházak Pénzügyi Sarkaiban is

 

Hogyan tud törleszteni?

Csoportos beszedési megbízással

Átutalással 

Csekkel

 

Tájékoztatjuk,  hogy Auchan kártya termékünk értékesítését átmenetileg   felfüggesztettük. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az új jogszabályoknak megfelelő, az ügyfeleink számára kedvező feltételekkel nyújtható termékek mihamarabb elérhetőek  legyenek.

* A fizetési moratórium alatt, egy adott hónapban a törlesztőrészlet átutalása, befizetése az Ön szerződés teljesítésére - s egyben amoratórium mellőzésére - irányuló szándékát ráutaló magatartással fejezi ki további jognyilatkozat nélkül is az adott hónap  tekintetében.

** Amennyiben az Ön jövedelmi, vagyoni helyzete lehetővé teszi, akkor azt javasoljuk, hogy folytassa törlesztőrészleteinek befizetését a továbbiakban is, ezáltal folyamatosan csökken a fennálló tartozása, futamideje pedig nem kerül meghosszabbításra.  Ellenkező esetben egyrészt az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik szerződése lejárata, másrészt afizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a  moratórium lejártát követően évente egyenlő részletekben úgy kell megfizetnie, hogy a törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt   felhalmozódott kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlét összegét, ami akár további több hónappal meghosszabbíthatja a futamidőt. 

Gyakran ismételt kérdések

 • Mely hitelek tartoznak a moratórium alá?
  A moratórium minden, 2020. március 18-a 24.00 óra előtt folyósított hitelre vonatkozik, legyen az áruhitel, személyi kölcsön vagy akár hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret terhére igénybe vett hitelösszeg. 
 • Mikortól érvényes a moratórium?
  2020. március 19. napjától.  A fizetési haladék csak a 2020. március 18. 24.00 óra előtt már folyósított kölcsönökre áll fenn 2020. december 31-ig, de ezt a Kormány a későbbiekben egy újabb rendeletével akár meg is hosszabbíthatja.
 • A hiteltörlesztés felfüggesztése automatikusan megtörténik, vagy arról is nyilatkozni kell?
  A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva biztosított, de az adós nyilatkozhat a törlesztés szerződés szerinti folytatásáról.
 • Végrehajtás alatti hiteleket hogyan lehet szüneteltetni, vagy ezekre nem vonatkozik a moratórium? Mely szervnél kell jeleznie az igényét? A bíróságnál? Követelés kezelésen lévő hitelekre is vonatkozik a hitelmoratórium?
  Követeléskezelésen lévő, végrehajtás alatt lévő (vagyis felmondott) hitelekre nem vonatkozik a moratórium.
 •  Amennyiben valaki él a törlesztési moratóriummal, mikor fog lejárni a hitele?
  A moratórium időtartama alatt meg nem fizetett tőkét, kamatot és díjakat a moratórium lejártát követően kell megfizetni, a hitel törlesztőrészlete azonban a moratóriumot követően sem emelkedhet, így várhatóan a hitel futamideje fog meghosszabbodni. A futamidő hosszabbodás időtartama függ attól, hogy hány havi törlesztőrészlet nem került befizetésre a moratórium alatt, valamint, hogy mekkora a hitel eredeti törlesztőrészlete.  
 • A moratóriummal élők esetében milyen költséggel kell számolni, amikor letelik a moratórium, hogyan változik és miben a hitel törlesztőrészlete, a tartozás összege?  
  A moratóriummal élők esetén a moratórium alatt esedékes kamatot és díjakat utólag meg kell fizetnie az ügyfélnek. A moratórium végeztével a havi törlesztőrészlet nem változik, azonban a futamidő hosszabb lesz.
 • Személyi kölcsön igénylésére van-e lehetőség, akár hitelkiváltás céljából?
  2020. március 19-től személyi kölcsön termékeink értékesítését átmenetileg felfüggesztettük. Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy az új jogszabályi követelményeknek megfelelő hitelkonstrukciókat tudjunk ajánlani Ügyfeleinknek. A www.oney.hu/koronavirus oldalon folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket elérhető ajánlatainkról.
 • Van-e határideje a moratórium igénylés idejének?
  A hiteltörlesztés felfüggesztését nem szükséges külön igényelni, ugyanakkor bármikor dönthet úgy, hogy folytatja a hiteltörlesztést.
 • Van-e határideje annak, ha valaki időközben mégis folytatná a hitel törlesztését?
  A hiteltörlesztés újrakezdésének nincs határideje, bármikor dönthet úgy, hogy folytatja a hiteltörlesztést. Csekken és átutalással törlesztő ügyfeleknek nincs más dolga, mint befizetni, ill. elutalni a következő részletet, a csoportos beszedéssel fizető ügyfeleknek nyilatkozniuk kell, hogy a jövőben terhelhető a bankszámlájuk az esedékes törlesztőrészlet összegével.
 • Igénybe vett fizetési moratórium később visszamondható-e, azaz kérhető-e később a hitel további fizetése? Ha most valaki a szerződés szerinti törlesztés mellett döntött, később élhet-e a moratóriummal?
  Igen, mindkettőre van lehetőség, bármikor dönthet úgy, hogy él a moratórium lehetőségével, illetve bármikor újrakezdheti a hiteltörlesztést. Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben később dönt úgy, hogy él a moratóriummal, az nem lehet visszamenőleges hatályú, tehát a már befizetett törlesztőrészleteket nem lehet visszakövetelni.
 • Külföldön karanténban lévő személyek hogyan kérhetik a hiteltörlesztés felfüggesztését, vagy éppen a folytatását?
  Nyilatkozni csak akkor kell, ha tovább szeretne törleszteni, ezt pedig megteheti itt: https://www.oney.hu/koronavirus-nyilatkozat
 • Van-e lehetőség online Auchan kártyát igényelni?
  2020. március 19-től Auchan kártya termékünk értékesítését átmenetileg felfüggesztettük. Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy az új jogszabályi követelményeknek megfelelő hitelkonstrukciókat tudjunk ajánlani Ügyfeleinknek. A www.oney.hu/koronavirus oldalon folyamatosan tájékoztatjuk Ügyfeleinket elérhető ajánlatainkról.
 • A 2020. március 18-a után igényelt és folyósított kölcsönökre is vonatkozik a moratórium?
  Nem, a moratórium csak a 2020. március 19-e előtt folyósított hitelekre vonatkozik.
 • Növekedhet-e a törlesztőrészlet a moratórium lejárta után?
  A moratórium lejártát követően nem növekedhet a havi törlesztőrészlet összege, azonban a hitel futamideje meghosszabbodik. A futamidő hosszabbítása azt a célt szolgálja, hogy a havi törlesztőrészlet a moratórium után se változzon, és annak a megfizetése ne jelentsen problémát az ügyfeleknek.
 • Változik a szerződés futamideje, ha az ügyfél él a fizetési moratórium lehetőségével?
  Igen, a kölcsön futamideje meghosszabbodik.
 • Azok, akik élnek a moratórium lehetőségével, vagyis nem fizetik be a havi törlesztéseiket, azoknak a hitelfedezeti biztosítása hatályban marad-e?
  A hitelfedezeti biztosítás - így az ügyfelek biztosítottsága - a moratórium alatt is fennáll, a havi biztosítási díjak megfizetésére külön nincs szükség, ezek a biztosítási díjak a többi díjjal együtt a moratórium végén kerülnek felszámításra és megfizetésre az ügyfél által.
 • A hitelkártya minimum törlesztő részletére is érvényes a moratórium?
  Igen, amennyiben a 2020. március 20-án elkészült havi számlaegyenleg értesítőn szerepel a tranzakció, akkor igénybe veheti az ügyfél a fizetési moratóriumot. Ebben az esetben a minimum törlesztőrészletet sem kell megfizetnie.
 • A hitelkártya esetén kiesett időre mekkora kamatot fog felszámolni a bank?
  100.000 forintos fennálló hitelkártya tartozás esetén a havi 2,94%-os kamattal kell kalkulálni, vagyis havi 2940 Ft kamat kerül felszámolásra, ami a 9 hónap alatt közel 27.000 forintos többletköltséget jelent.
 • Amennyiben az ügyfél él a fizetési moratóriummal, mi történik, ha a havi egyösszegű vásárlásait nem fizeti be?
  Amennyiben él a moratóriummal és nem törleszt, akkor a vásárlás után járó kamatmentesség elveszik, a szerződés értelmében kamatot számítunk fel.
 • Van-e lehetőség arra, hogy az ügyfél ne minden hitelt (fix futamidejű hitel, PLUSZ3) törlesszen?
  Nincs, ezek mind a hitelkártyához kapcsolódó alszámlán lévő hitelek. Vagy minden hitelt fizet, vagy egyiket sem.
 • Mely hitelkártya tranzakciók esnek a fizetési moratórium alá?
  A 2020. márciusi számlakivonaton szereplő tartozás az alábbiak szerint
  • ATM és OR tranzakciók
  • vásárlási tranzakciók
  • Plusz 3, +24 és minden fix futamidejű hitel   

Ebben az esetben nem kötelező az ügyfélnek havi törlesztőrészletet fizetnie, de amennyiben befizetése megérkezik a befizetési határidőig, úgy tekintjük, hogy – az adott hónap vonatkozásában - nem él a moratóriummal.

 • Mely tranzakciók nem esnek a fizetési moratórium alá?
  A 2020. márciusi számlakivonaton nem szereplő tartozás az alábbiak szerint
  • ATM és OR tranzakciók
  • vásárlási tranzakciók
  • Plusz 3, +24 és minden fix futamidejű hitel  

Ebben az esetben a normál kártyaműködés mérvadó:

  • Az ügyfél számára a „minimálisan fizetendő összeg” X %-a lesz (attól függően, hogy az ügyfél milyen beállítást kért a törlesztésre 4-10% között).
  • A fix futamidejű hitelek esetén a szokásos módon kell megfizetni a havi törlesztőrészletet
 • Mi történik, ha az ügyfél nem fizet hitelkártya törlesztőrészletet?
 • A moratórium alá eső tételek esetén:
  • az Oney nem számol fel késedelmi kamatot és késedelmi díjat
  • az Oney nem korlátozza a hitelkártya használatát
  • az Oney nem mondja fel a szerződést
  • az Oney a hitelkártya számlán felmerülő kamatot nem tőkésíti

 • A moratórium hatálya alá nem tartozó tételek esetén
  • Késedelmi díj kerül felszámításra
  • adósságkezelési díj és késedelmi kamat kerül felszámításra
  • a szerződés felmondására kerülhet sor
  • A hitelkártya korlátozásra kerülhet
 • Hogyan értelmezendő a kamatmentes periódus?
  A márciusi számlakivonaton szereplő összegre akkor érvényes a kamatmentesség, ha azt az ügyfél a normál fizetési határidőig visszafizeti, azaz 04.07-ig.  Amennyiben él a moratóriummal és nem törleszt, akkor a vásárlás után járó kamatmentesség elveszik, a szerződés értelmében kamatot számítunk fel. Ez jelen esetben 2020. április 15. napjáig meghosszabbításra került.
 • Mi történik fix futamidejű törlesztések esetében?
  Ezen tranzakciók esetén a technikai megvalósítás kialakítás alatt van.
  A jelenlegi működés a következő:
  Amennyiben az ügyfél nem fizeti be határidőre az alszámla esedékes törlesztőrészletét, úgy a szerződés értelmében az alábbi következményekkel kell számolnia:
  • az adott havi törlesztés átkerül a hitelkártya számlára, ahol az ott érvényes kamatot fogjuk felszámolni
  • az esetlegesen kamatmentes, vagy kedvezményes konstrukció így elveszik
  • amennyiben a hitelkártyát csak áruhitel törlesztésre használta, felszámításra kerül az éves kártyadíj és az egyéb kártyadíjak (számlavezetési díj, sms szolgáltatás díja stb.)

 • A hitelfedezeti biztosítás munkanélküliségi fedezete érvényes-e azoknál, akik igénybe veszik a törlesztési moratóriumot?

  Igen, a munkanélküliségi fedezet a moratóriummal élő ügyfelek esetében is érvényes a hitelfedezeti biztosításban foglalt feltételek szerint. A munkanélküliségi fedezet igénybevételére lehetőség van a moratórium időtartama alatt a munkanélkülivé válástól számított 61. naptól kezdődően, vagy a moratórium lejártát követően, amennyiben a munkanélküliség még ekkor is fennáll.

Tudnivalók a lakossági hiteltörlesztések fizetési moratóriumáról

Hogyan érinti a KHR-ben szereplő adatait a fizetési moratórium?

Társaságunk a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályok értelmében 2020. március 19-től a moratórium lejártáig, várhatóan 2020. december 31-ig nem rögzít mulasztást, fizetési késedelmet olyan szerződéshez, melynél a hitel összege 2020. március 18. éjfélig folyósításra került.

Tehát, ha Ön olyan hitellel rendelkezik, amelyre érvényes a moratórium és akár a teljes moratóriumi időszak alatt, bármikor nem törleszti azt; minimálbért meghaladó, 90 napon át fennálló lejárt esedékességű késedelmes tartozása sem keletkezik, így nem kerül mulasztás esemény sem a Központi Hitelinformáció Rendszerben nyilvántartásra.

Mi történik, ha a 2020. március 18-a előtt késedelembe esett hitelével?

 • Amennyiben hitelével 2020. március 18-át megelőzően késedelembe esett és ez a késedelem meghaladta, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, de nem állt fenn 90 napon keresztül folyamatosan, úgy ezt nem rögzítjük a KHR-ben a moratórium időtartama alatt. A késedelmes napok számát a moratórium kihirdetésének időpontjában megállítottuk és majd 2020. december 31-ét követően számolódnak tovább, abban az esetben, ha Ön nem rendezi ezen időpontig a késedelmes tartozását. Amennyiben a késedelmes napok száma meghaladta a 60 napot, erről Önt a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint írásban tájékoztattuk. Ezt az értesítőt újra meg fogjuk küldeni a moratórium lejáratát megelőzően, a KHR törvény által előírt adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően. Természetesen Önnek lehetősége van a moratórium időszaka alatt rendezni késedelmes tartozását, mely esetben 2020. december 31-ét követően sem kerülnek rögzítésre a KHR-ben az Ön mulasztására vonatkozó referencia-adatai (azaz a késedelmes fizetése).
 • Amennyiben hitelével 2020. március 18-án éjfélig, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó késedelembe esett, mely késedelem több, mint 90 napon keresztül folyamatosan fennállt, akkor ez a mulasztás nem esik a moratórium hatálya alá, így a KHR-ben rögzítésre került.

Amennyiben hitele 2020. március 18-a után került folyósításra, nem vonatkozik rá a moratórium, tehát ha a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó késedelembe esik, és az 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, ez mulasztásként, fizetési késedelemként rögzítésre kerül a KHR-ben.

Hivatalos kormányzati információ a koronavírusról: https://koronavirus.gov.hu/

 

További kérdése lenne?
Keresse ügyfélszolgálatunkat

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
További információkért kattintson ide: https://www.oney.hu/jogi-tudnivalok