ugyfelszolgalat
telefon
uzenet
youtube
facebook
facebook

Tájékoztatás
a fizetési
moratóriumról

A kormány a vállalatok és a lakosság esetében is több intézkedést hozott a koronavírus járvány miatt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 

Ezt megteheti személyesen a bankfiókunkban (Pénzügyi Sarokban), vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a folyamatosan frissülő honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.   

 

Tájékoztatjuk, hogy a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról szóló 2020. évi CVII. törvényt módosító  637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet 2021. szeptember 16. napjával Magyarország Kormánya az 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelettel módosította. 

Amennyiben Ön 2021. szeptember hónapban él a hiteltörlesztési moratóriummal, akkor a hiteltörlesztési moratórium 2021. október 31. napjáig automatikusan meghosszabbításra kerül. 

A meghosszabbított hiteltörlesztési moratórium hatálya továbbra is a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre terjed ki.

2021. október 1. napjától nincs lehetőség a hiteltörlesztési moratóriumba visszalépni, kizárólag abból kilépni lesz lehetőség.

2021. november 1-től a hiteltörlesztési moratórium hosszabbítása kizárólag kérelemre, egyes társadalmi csoportba tartozó által vehető igénybe 2022. június 30. napjáig.

A hiteltörlesztési moratórium további igénybevételére irányuló nyilatkozat akkor tehető, ha az adós megfelel az alábbi feltételek egyikének:

a) 2020. március 18-át követően

  • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  • legalább 30 napig álláskereső (munkanélküli) volt, illetve a nyilatkozat benyújtásakor annak minősül, valamint a vele egy háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig álláskereső (munkanélküli) volt, illetve a nyilatkozat benyújtásakor annak minősül;
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a nyilatkozat benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a nyilatkozat benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;

b) a kérelem benyújtásakor 

  • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója ezen feltételeknek megfelelő gyermeket tart el,
  • a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár,
  • saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül.

2021. október 1-je és október 31-e között Önnek nyilatkoznia kell, hogy továbbra is élni kíván-e a 2022. június 30-ig meghosszabbított moratóriummal. A nyilatkozat kizárólag jogszabály által meghatározott formában és tartalommal, a hiteltörlesztési moratóriummal érintett valamennyi hitelére tehető meg.

A nyilatkozat mintaszövege az alábbi linken érhető el:

Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a jogszabály rendelkezése alapján a kérelem benyújtására 2021. október 1-jét követően, 2021. október 31. napjáig van lehetőség.

A határidő jogvesztő, azaz 2021. október 31. napját követően a hiteltörlesztési moratórium igénybevételére irányuló kérelem nem tehető.

Ha Ön jelenleg nincs moratóriumban és igénybe kívánja venni a jelenlegi 2021-es moratóriumot 2021. október 31-ig terjedő időszakra, akkor erre vonatkozóan legkésőbb 2021. szeptember 30-ig az alábbi Nyilatkozatot szükséges kitöltenie.

Ha szerződéseire vonatkozóan Ön továbbra is élhet a hiteltörlesztési moratóriumban való részvétel lehetőségével, a Társaságunknál nyilvántartott hiteleire fizetési haladékot biztosítunk.

Amennyiben a fenti határidőben nem nyilatkozik a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról, akkor a hitel- és kölcsönszerződésére vonatkozó hiteltörlesztési moratórium 2021. október 31-én véget ér, és 2021. november hónaptól újra folytatnia kell hitelei törlesztését.

Tájékoztatjuk, hogy áruhitel és személyi kölcsön esetén a szerződés törlesztőrészletének havi összege nem változik, az esedékes összeget a korábbi fizetési módjának megfelelően tudja rendezni a fizetési határidő napjáig.

Társaságunk a hiteltörlesztési moratórium lejárta után tájékoztatást fog küldeni arról, hogy a moratórium alatt felszámított és meg nem fizetett kamatok következtében szerződésének futamideje miként kerül meghosszabbításra.

Hitelkártya esetében a moratórium időszaka alatt felhalmozódott halasztott kamat és díj összegét havonta, minimum tizenkettő egyenlő részletben kell megfizetni a havi minimális törlesztőrészleten felül.

Az ONEY Magyarország Zrt. felelős pénzügyi szolgáltatóként elsődleges céljának tartja a nehéz helyzetbe került háztartások számára megadni minden lehetséges támogatást.

 

A Magyar Nemzeti Bank törlesztési moratóriummal kapcsolatos legújutóbbi sajtóközleménye arra hívta fel a figyelmet, hogy aki nem szeretne több kamatot visszafizetni és megteheti; mivel van választási lehetősége, célszerű mihamarabb folytatnia a hitele törlesztését. Az ONEY által nyújtott,  fix futamidővel rendelkező hitelek esetén a moratóriumban maradás elsősorban azok számára növelheti meg jelentősebben a visszafizetendő összeget és a hátralévő futamidőt, akik számára a moratórium igénybevételekor sok év volt hátra a törlesztésből.  A hitelkártyák esetén a törlesztési stop végével esedékessé válik a moratóriummal érintett összeg megfizetése is, mely esetében a felhalmozódott kamatot egy év alatt, részletekben szükséges törlesztenie.

 

Mi történik, ha nem törleszti tovább meglévő hitelét?

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat később meg kell fizetnie*

Fennálló hiteltartozásának összege nem csökken és akár több hónappal is kitolódhat hitelének lejárati ideje

A moratórium időtartama alatt meg nem fizetett tőkét, kamatot és díjakat a moratórium lejártát követően kell megfizetni, a hitel törlesztőrészlete azonban a moratóriumot követően sem emelkedhet, így várhatóan a személyi kölcsön és az áruhitel futamideje meg fog meghosszabbodni. A futamidő hosszabbodás időtartama függ attól, hogy hány havi törlesztőrészlet nem került befizetésre a moratórium alatt, valamint, hogy mekkora a hitel eredeti törlesztőrészlete.
A hitelkártya esetében a fizetési moratórium időszaka alatt felhalmozódott halasztott kamat- és díj összegét a moratóriumot követően minimum tizenkettő havi egyenlő részletekben kell majd megfizetni a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX.15.) Kormányrendeletben foglalt szabályok szerint.

A hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a hitelkártya-szerződések esetén a Magyar Nemzeti Bank 2020. február hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos évesített kamatlába alkalmazásával kell Társaságunknak átszámítania a fizetési moratórium alatt felhalmozódott tartozása összegét a jogszabályban foglaltak szerint.

Javasoljuk, hogy saját élethelyzete és lehetőségei alapján felelősen mérlegelje, hogy folytatja a törlesztőrészletek megfizetését.

 

Honnan fog értesülni, hogy mennyi extra díjat és futamidőt jelentett a moratórium?

Az ONEY előzőekben postázta Önnek a részletes tájékoztatás arról, hogy a 2020.03.19. és a hiteltörlesztési moratórium megszűnése közötti időszakot illetően a felszámított és meg nem fizetett törlesztőrészletek és kamatok következtében a hitelének futamideje hogyan kerül meghosszabbításra. A részletes tájékoztatásról szóló levelet a későbbiekben küldjük meg Önnek. Ezen levelünk kiküldéséig Ügyfélszolgálatunk sem fog tudni részletes információval szolgálni.

 

Miért érdemes tovább folytatnia hitele törlesztését?

folyamatosan csökken a fennálló tartozása

futamideje nem kerül meghosszabbításra

Hogyan tudja folytatni hitelének törlesztését?

 

Csoportos befizetési mód esetén:

Amennyiben áruhitellel vagy személyi kölcsönnel rendelkezik és kéri törlesztőrészletének csoportos beszedési megbízással való terhelését 2021. november hónaptól, akkor kérjuk, ezen igényét jelezze Társaságunknak e-mail formájában (oney@oney.hu) 2021. október 15-ig. Amennyiben korábban csoportos beszedési megbízással teljesítette törlesztőrészleteit, úgy azok beszedését Társaságunk személyi kölcsön és áruhitel esetében 2021. november hónaptól automatikusan visszaállítja, így kérjük, gondoskodjon arról, hogy megfelelő fedezet legyen a számláján.

Hitelkártya és az ahhoz kapcsolódó alszámlák esetén 2021. december hónaptól tudjuk terhelni fizetési számláját.

Átutalással:

tutalással történő fizetés esetén, kérjük, hogy bankszámlájáról minden hónap 10. napjáig utalja el az esedékes havi törlesztőrészletet a 13700016-04250018 számlaszámra, hitelügylet azonosítójának feltüntetésével, melyet megtalál a hitelfolyósítását követően kapott levélben, illetve hitelkártya esetén a havi számlaegyenleg-értesítőn.

 

Postai csekken:

Amennyiben postai csekkel törleszt, úgy a rendelkezésére álló, korábbi csekkeket tudja felhasználni az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére. Abban az esetben, ha pótlásra van szüksége, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!

*Felhívjuk figyelmét, hogy a hiteltörlesztési moratórium időtartama alatt a hitelhez kapcsolódó kamatszámítás továbbra sem kerül felfüggesztésre, azaz – a 0% THM mellett felvett áruhitelek kivételével – a hiteltörlesztési moratórium nem jelent kamatmentes időszakot! A 537/2021. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a hitelkártya-szerződések esetén a Magyar Nemzeti Bank 2020. február hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos évesített kamatlába alkalmazásával kell Társaságunknak átszámítania a fizetési moratórium alatt felhalmozódott tartozása összegét.

**A hiteltörlesztési moratórium ideje alatt a hitel törlesztőrészlete nem kerül elengedésre! Az elhalasztott részleteket a moratórium lejáratát követőn szükséges megfizetnie, így a hitel hátralévő futamideje automatikusan meghosszabbodik.

***A fizetési moratórium alatt, egy adott hónapban a törlesztőrészlet átutalása, befizetése az Ön szerződés teljesítésére - s egyben amoratórium mellőzésére - irányuló szándékát ráutaló magatartással fejezi ki további jognyilatkozat nélkül is az adott hónap tekintetében.