A fizetési moratóriummal és elérhető ajánlatainkkal kapcsolatban minden kapcsolódó, friss információt ezen az oldalon ér el: www.oney.hu/koronavirus

ugyfelszolgalat
telefon
uzenet
youtube
facebook
facebook

Közlemény

NE KERÜLJÖN ADATHALÁSZOK HÁLÓJÁBA!

A jelenlegi helyzetben az adathalászat veszélyei felerősödtek az online platformokon. Annak érdekében, hogy az online térben előforduló csalásokkal szemben védetté válhasson, felismerve a veszélyeket, kérjük, tekintse át rövid tájékoztatónkat.

ÜZLETSZABÁLYZATOK ÉS HIRDETMÉNYEK VÁLTOZÁSAI

Az Oney Magyarország Zrt. és Oney Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. az internetes vásárlási tranzakciók jóváhagyását érintően, és kapcsolódó elektronikus szolgáltatások vonatkozásában valamennyi fennálló hitelkártya-szerződésre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítja egyes szerződéses dokumentumait. A fentiek értelmében a Társaság üzletszabályzatai, hirdetményei 2020. november 1-jei hatállyal módosulnak, a változások rövid összefoglalóját itt találja.

FRISSÍTETTÜK ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. május 25. napjától hatályba lép az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a „GDPR”). Erre tekintettel az Oney Ügyfelei személyes adatait már ennek az új jogszabálynak is megfelelően kezeli.

Kérjük, ismerje meg Általános Adatkezelési Tájékoztatónkat, amelyet a GDPR hatályba lépése okán frissítettünk.

 

Az adósságrendezéssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtására kijelölt ügyfélszolgálat elérhetősége

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben szabályozott adósságrendezéssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtására kijelölt ügyfélszolgálati helyiség

címe:1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.;

levelezési címe: 1539 Budapest, Pf.: 691.;

nyitvatartási ideje: munkanapokon 08:00-16:00.

Tudnivalók a lakossági hiteltörlesztések fizetési moratóriumáról

Hogyan érinti a KHR-ben szereplő adatait a fizetési moratórium?

Társaságunk a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályok értelmében 2020. március 19-től a moratórium lejártáig, várhatóan 2020. december 31-ig nem rögzít mulasztást, fizetési késedelmet olyan szerződéshez, melynél a hitel összege 2020. március 18. éjfélig folyósításra került.

Tehát, ha Ön olyan hitellel rendelkezik, amelyre érvényes a moratórium és akár a teljes moratóriumi időszak alatt, bármikor nem törleszti azt; minimálbért meghaladó, 90 napon át fennálló lejárt esedékességű késedelmes tartozása sem keletkezik, így nem kerül mulasztás esemény sem a Központi Hitelinformáció Rendszerben nyilvántartásra.

Mi történik, ha a 2020. március 18-a előtt késedelembe esett hitelével?

  • Amennyiben hitelével 2020. március 18-át megelőzően késedelembe esett és ez a késedelem meghaladta, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, de nem állt fenn 90 napon keresztül folyamatosan, úgy ezt nem rögzítjük a KHR-ben a moratórium időtartama alatt. A késedelmes napok számát a moratórium kihirdetésének időpontjában megállítottuk és majd 2020. december 31-ét követően számolódnak tovább, abban az esetben, ha Ön nem rendezi ezen időpontig a késedelmes tartozását. Amennyiben a késedelmes napok száma meghaladta a 60 napot, erről Önt a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint írásban tájékoztattuk. Ezt az értesítőt újra meg fogjuk küldeni a moratórium lejáratát megelőzően, a KHR törvény által előírt adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően. Természetesen Önnek lehetősége van a moratórium időszaka alatt rendezni késedelmes tartozását, mely esetben 2020. december 31-ét követően sem kerülnek rögzítésre a KHR-ben az Ön mulasztására vonatkozó referencia-adatai (azaz a késedelmes fizetése).
  • Amennyiben hitelével 2020. március 18-án éjfélig, a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó késedelembe esett, mely késedelem több, mint 90 napon keresztül folyamatosan fennállt, akkor ez a mulasztás nem esik a moratórium hatálya alá, így a KHR-ben rögzítésre került.

Amennyiben hitele 2020. március 18-a után került folyósításra, nem vonatkozik rá a moratórium, tehát ha a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó késedelembe esik, és az 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, ez mulasztásként, fizetési késedelemként rögzítésre kerül a KHR-ben.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
További információkért kattintson ide: https://www.oney.hu/jogi-tudnivalok